Zara Mandl

Mitt namn är Zara Mandl och jag är legitimerad kurator samt legitimerad psykoterapeut.

Jag har en bred erfarenhet inom öppenvårdspsykiatrin, men även inom somatiken.

Jag arbetar enligt psykodynamisk metod och arbetar terapeutiskt tillsammans med Dig för att möta de svårigheter som Du upplever i Ditt liv just nu.

Jag är från  1 mars 2022 anknuten till vårdvalet och tar då emot remiss från vårdcentral.

Jag kan erbjuda behandling vid bland annat.

  • Olika typer av kriser som vi kan hamna i under livets gång. Olika former av förluster, konflikter, nya livsförhållanden som kan vara svåra att anpassa sig till.
  • Vid lindrig eller måttlig depression.
  • Relationell problematik- olika typer av problem med relationer till andra eller i relation till Din partner.
  • Om Du har svårighet att förhålla Dig till Dina egna känslor eller förstå andras känslor.
  • Låg självkänsla
  • Har behov av samtal av stödjande karaktär.
  • Känner Dig stressad.
  • Känner ångest/oro.

Ibland kan man även ha behov av en terapeutisk kontakt utan någon av ovanstående problematik. Syftet kan vara att möta och arbeta med sitt inre liv, lära känna sig själv, de egna tankarna och känslorna som Du bär på.

 

Du är välkommen att kontakta mig för vidare frågor.

Du kan nå mig på:

Telefon 0721-657779

Email: Mandlpsykoterapi@gmail.com

Du är också välkommen att gå in på min hemsida för mer detaljerad information.

https://zara-mandl-psykoterapi-ab.webnode.se