Utbildning

Vi anordnar utbildningar. Det kan gälla ett speciellt teoretiskt område. Det kan också gälla att få utökade kunskaper i den svåra konsten att lyssna, förstå och bemöta människor i svåra situationer.