Samtalsbehandling

Vi har under lång tid arbetat med längre och kortare samtalsbehandlingar på psykodynamisk grund.

Det kan bland annat gälla problem med dålig självkänsla, dåligt självförtroende, depression, oro eller ångest eller relationsproblem.

Tillsammans kommer vi fram till vad Du behöver:

Det kan vara kristerapi, när något oförutsett och/eller traumatisk har hänt Dig, då vi specifikt arbetar med det som hänt Dig just nu: t ex förlust av någon person, förlust av arbete, ett olycksfall eller egen sjukdom.

Det kan vara samtalsbehandling eller psykoterapi, då Du upplever att Du vill förstå Dig själv på en djupare nivå och känner att Du vill få den tid som Du behöver.

Det kan vara korttidsterapi ,då vi i ett intensivare arbete koncentrerar oss på ett för Dig specifikt tema/symtom. Vårt gemensamma mål är, att på ett mer begränsat antal timmar, kunna förstå Dina problem och på så sätt kunna förändra Din situation.

Det kan också vara några få möten för att Du ska få bättre förståelse för Din livssituation.