Personutveckling

Vi arbetar med personlig utveckling, såväl individuellt som i grupp. Termen ”coaching”, som används inom idrotten, beskriver fint denna process.

Det kan handla om en kortare eller längre serie av samtal, som syftar till att upptäcka Dig som individ, med just Dina förmågor, utvecklingspotentialer och svårigheter i förhållande till ett eller några specifika områden.