Kristina Elofsson

Jag heter Kristina Elofsson och jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi samt handledare och lärare i psykoterapi. Jag arbetar på psykodynamisk grund.

Du är välkommen till mig om Du:

  • söker någon att tala med.
  • har problem med att skapa och vidmakthålla djupare relationer.
  • har en svag självkänsla och ett lågt självförtroende.
  • lider av oro, ångest och nedstämdhet.
  • vill möta Dig själv och utvecklas i dialog med en annan människa.

Du är välkommen även om Du är osäker på vad som är Ditt problem. Tillsammans kan vi ta reda på detta och utforska det.

Jag har tidigare arbetat inom psykiatri, kriminalvård, missbruksvård och arbetsmarknadspsykologi.

Jag är egen företagare sedan 1998 och legitimerad psykolog sedan 1983.

Sedan 1997 har jag vidareutbildat mig till legitimerad psykoterapeut och senare även till handledare och lärare i psykoterapi. Jag har även en tvåårig diplomutbildning i ledarskap och grupputveckling från Institutet for Gruppanalyse i Köpenhamn.

Jag talar även franska och engelska.

 

Du kan nå mig på:

Telefon: 040-12 37 31 eller 070/461 94 20.

Mail: kr.elofsson@malmopsykologerna.se