Handledning

I det svåra och ofta utmanande arbetet med patienter/klienter/människor med problem, behöver man, tillsammans med en erfaren handledare, reflektera över sig själv i sitt arbete med människor.

Vi handleder enskilt eller i grupp.

Vi handleder inom universitet, landsting, kommun, företag och privat.

Vi handleder även ledare / chefer i att hantera sin roll i relation till medarbetare och organisation.