Grupper

Vi arbetar med grupper av olika slag som:

  • utbildningsgrupper
  • ledningsgrupper
  • grupper knutna till ett specifikt tema
  • personalgrupper
  • teamutveckling

Gruppstorlekarna varierar från tre till åtta deltagare, eller fler, beroende på gruppens uppgift och funktion