Gabriela Castro Oris

Jag heter Gabriela Castro Oris och är leg. psykolog med examen från Uruguay och Sverige. Jag erbjuder samtal på spanska och svenska. Du kan komma till mig via remiss från läkare på din vårdcentral, eller privat.

Hos mig kan du få hjälp om du till exempel

  • lider av depression, ångest eller nedstämdhet
  • har svårigheter med låg självkänsla eller dåligt självförtroende
  • vill förändra beteenden eller reaktioner
  • har problem med negativa tankar och känslor
  • genomgår eller har genomgått en kris i ditt liv
  • … eller något annat, som kanske är oklart även för dig.

Tillsammans reder vi ut och resonerar kring anledningarna till dina problem, och fokuserar sedan på lösningar. Terapin är handfast och konkret. Meningen är att du ska få verktyg att hantera det du tycker är svårt, så att det blir lättare.

Jag har arbetat med neuropsykologi inom psykiatrin, med utredningar och handledning inom skolan och inom primärvården. Sedan 2010 är jag ansluten till Vårdvalet och arbetar med psykodynamisk samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) här på Malmö Psykologerna. Sedan 2014 samarbetar jag också med SOS International.

Titta gärna in på min egen hemsida! Varmt välkommen.