Berit Wallin

Jag heter Berit Wallin och är legitimerad psykolog sedan 1986 med lång  erfarenhet inom vuxenpsykiatri och de senaste 15 åren som privatpraktiserande psykolog. Jag har mångåriga konsultuppdrag och avtal med olika försäkringsbolag, företagshälsor, organisationer och företag med utredning, samtalsbehandling, stöd, kristerapeutiskt arbete, utbildning och chefshandledning/coaching.

Vanliga orsaker  till att söka kontakt hos mig är till exempel

– stressrelaterade problem och symtom som är arbets- och/eller privatrelaterade

– livskriser, omställningar och förändringar

– relationsproblem – där Du kan söka antingen individuellt eller som par

– känslor av nedstämdhet, sorg, oro eller att Du tycker Dig ha fastnat i olika livsmönster som hindrar Dig

– sviktande självkänsla och självförtroende

– ätstörningar

-önskan om personlig utveckling och behov av att få reflektera med en professionell samtalspartner

 

Ofta kan hjälpen vara ett par timmars konsultation, rådgivning och reflektion, ibland kan en längre tids samtalskontakt behövas.

Du behöver ingen remiss utan är välkommen att ta kontakt direkt för ett första inledande samtal där vi sedan bestämmer hur vi bäst arbetar vidare. Det är min ambition och målsättning att erbjuda Dig en samtalskontakt som på bästa sätt och med rätt metod ger Dig möjligheter att ta Dig vidare mot den utveckling och förändring som Du önskar.

Varmt välkommen att kontakta mig om Du har frågor eller önskar boka en första tid!

Du når mig lättast på mobil 070-54 199 54

Du kan också skicka ett mail till info@psykolog.cc